Condities instellen in het formulier

Informatie wel of niet tonen op basis van ingevulde data (alias(sen)) in het formulier. Dit door het toepassen van het 'container' element met een ingestelde conditie.

Formulier

Voeg een container element toe aan je formulier. Open het instellingen scherm en ga naar het tabblad 'Conditie'. Zie de uitgebreide beschrijving hoe condities ingesteld kunnen worden in het artikel "Condities toevoegen aan een formulier". 

container_conditie

Dit artikel beschrijft meer de technische (on)mogelijkheden die met een conditie kunnen worden bereikt. 

De conditie

De container wordt wel/niet getoond op basis van de ingestelde conditie. Als het resultaat waar is, is de container zichtbaar, als het resultaat onwaar is, is de container verborgen. Per container kan je 1 conditie instellen, dit kan een simpele of een zeer uitgebreide conditie zijn. 

Regels

Condities worden getest in de volgende volgorde:
  1. ( ... )
  2. *, /
  3. +, -
  4. >=, >, <, <=
  5. =, !=, in
  6. and
  7. or

De alias waarde in een conditie is afhankelijk van het gebruik:

  • Als de alias wordt gebruikt in een berekening, wordt vergeleken met een nummer of wordt gebruikt in een groter dan/kleiner dan conditie, dan wordt de numerieke waarde gebruikt.
  • Als de alias wordt gebruikt met waar/onwaar, dan wordt gecontroleerd of de alias is ingeschakeld of een waarde heeft. Voor alle andere gevallen wordt de tekstwaarde van een alias gebruikt

Technische uitleg

Logical operators

Operator (Code) Operator (Text) Description
&& and Left side is true and the right side is true
`   Text value
+   Numeric value of the left side will used with the numeric value of the right side
( ... ) ( ... ) Group a condition

Condities

Operator (Code) Operator (Text) Description
&& and Left side is true and the right side is true
`   Text value
+   Numeric value of the left side will used with the numeric value of the right side
( ... ) ( ... ) Group a condition

Calculation operators

Operator Description
+ Plus
- Minus
* Multiply
/ Divide

Voorbeelden

Generiek

Example: @alias

@alias Visibility
  Hidden
true Visible
false Hidden
0 Visible
1 Visible
"Hello world" Visible

boolean

Example: @checkbox = true

@checkbox Visibility
true Visible
false Hidden
0 Visible
1 Visible
-1 Visible
"Hello world" Visible

Numeric

Example: @number = 0

@number Visibility
0 Visible
2 Hidden
true Hidden (true will be interpreted as 1)
false Visible (false will be interpreted as 0)
"Hello world" Hidden
"0 Worlds" Visible

 

Example: @number >= 3.1

@number Visibility
3 Hidden
4 Visible
true Hidden
false Hidden
"Hello world" Hidden
"More then 10 worlds" Visible

text

Example: @textbox = "hello"

@textbox Visibility
  Hidden
0 Hidden
1 Hidden
"Hello world" Visible