Maak gebruik van de dynamische content

De gebruiker kan met Incontrol gegevens bijplussen in een formulier. Dit is handig als tijdens een inspectie of audit meerdere onderdelen geïnspecteerd moeten worden met dezelfde set vragen. Door op de Plus-knop te klikken kan de gebruiker nogmaals dezelfde set aan vragen invullen voor een nieuwe onderdeel.

Tutorial

In de onderstaande video leggen we uit hoe je het element Dynamische Content kunt invoegen in je formulier.

Bekijk al onze Form Builder tutorials op ons Youtube-kanaal.

Uitleg

Je kunt het element Dynamische content vinden bij de Container-elementen.

Label

Bij label kan, indien gewenst, een titel gegeven worden aan het element. Deze titel kun je laten vullen met behulp van aliassen en/of berekeningen.

Aantal items bij aanmaken

Hier kun je instellen hoeveel items er standaard zijn aangemaakt bij het starten van een nieuw concept. Laat je deze leeg, dan zal de gebruiker eerst een item moeten bijplussen met de plus-knop.

Minimaal aantal items

Hier kun je opgeven hoeveel items er minimaal aanwezig moeten zijn om het concept te kunnen afronden. Vul je hier niks in, dan is er geen verplichting.

Maximaal aantal items

Hier kun je opgeven hoeveel items er maximaal ingevuld mogen worden. De gebruiker kan dan niet meer dan dat aantal bijplussen. Vul je hier niks in, dan is er geen verplichting.

Itemnaam

Hier kun je een naam opgeven die voor de gebruiker getoond wordt bij de plus-knop.

Je kan aangeven hoeveel items er bij het starten van een nieuw concept standaard klaarstaan om in te vullen voor de gebruiker. Je kan de items in een Dynamische content automatisch laten nummeren door gebruik te maken van de functie 'Automatische nummering' bij Concept Instellingen.

Instellingen

Hier kun je een alias opgeven en de vormgeving en zichtbaarheid instellen.

Enkel gebruiken voor importeren

Met onze laatste update is het mogelijk om een dynamische content ook enkel te gebruiken voor een import. Handig als je bijvoorbeeld gegevens uit een ander document wilt importeren en de dynamische content automatisch gevuld moet worden. De blauwe randen rondom de dynamische content zijn dan ook niet meer zichtbaar voor de eindgebruiker. Vanuit de instellingen kun je bij "geavanceerde instellingen" de opzie aanzetten, zodat de dynamische content enkel gebruikt wordt voor een importfunctionaliteit.