Laat het formulier voor je rekenen

Met Incontrol is het mogelijk om automatisch berekeningen voor je te laten uitvoeren terwijl je het formulier aan het invullen bent.

Hoe kan ik rekenen vanuit elementen?

Met Incontrol kun je rekenen vanuit verschillende elementen klik op het desbetreffende element om te leren hoe je dit doet.

Hoe kan ik gegevens berekenen in statische tekst?

Naast het rekenen vanuit de genoemde input-elementen is het ook mogelijk om de berekening uit te voeren in 'statische tekst'.

Hieronder een voorbeeld voor het rekenen binnen 'statische tekst'

rekenen_01.png

In het eerste deel wordt aan de rechterkant de waarde opgegeven door de gebruiker. In de middelste kolom wordt aangegeven wat de opgegeven alias is van de desbetreffende waarde.

In het tweede deel wordt aangegeven in de linker kolom wat voor een soort berekening het is. In de middelste kolom staat de berekening zoals je deze gaat opgeven in je 'statische tekst'. En in de rechter kolom de uitkomst zoals deze wordt weergegeven.

Hoe werkt de berekening?

Overal waar je 'statische tekst' kunt plaatsen kun je rekenen. Je start de berekening altijd met een $-teken en gevolgd door een {-teken. Je voert de berekening op basis van de aliassen die je wilt gebruiken en je sluit af met een }-teken.

Hoe kan ik de uitkomst weergeven als tijd?

Het is hiervoor belangrijk om eerst te bepalen of de uitkomst in dagen, uren, minuten of seconden is. Als tweede is het belangrijk om te bepalen hoe je de tijd vervolgens wilt laten weergeven. Deze kun je aangeven door aan het einde van je formule het :-teken te gebruiken met daarna de juiste weergave volgens de onderstaande tabel.

rekenen_weergave_tijd.png

Aan de linkerzijde zie je de input voor de weergave in tijd. Dit is als het ware de uitkomst van je berekening. In de volgende kolommen geef je de weergave aan. Waarbij de letters de volgende betekenis hebben.

Voorbeeld: Je hebt een berekening van ${@nummer*@eenheid} en je wilt deze weergeven als hh:mm. De uitkomst van je berekening is in minuten. Dan voeg je volgens de tabel :tm toe achter je formule. Dit geeft dan een formule van ${@nummer*@eenheid:tm}. Stel @nummer is 3 en @eenheid is 30 dat geeft als uitkomst 3*30 = 90 minuten. Weergeven als hh:mm is dan 01:30.

Hoe kan ik rekenen binnen dynamische content?

Het is ook mogelijk om te rekenen binnen een dynamische content. Bekijk hier hoe je dit kunt realiseren.

Tip 1: Voor het weergeven van decimalen gebruik je het ':'-teken en het aantal decimalen aan het einde van de formule. Zo zal ':2' twee decimalen achter de komma tonen.

Tip 2: Wil je een eenheid of valuta meegeven, dan kun je deze als tekst voor of na de formule plaatsen.

Tip 3: Indien je meerdere keren een element dezelfde alias geeft, dan zal een berekening de waardes van de alias altijd eerst bij elkaar optellen.

Tip 4: Je kunt ook rekenen met getallen uit een dropdown-, audit-, waardering- of meerkeuze-element.