Zijn digitale handtekeningen rechtsgeldig?

Er zijn drie stappen te onderscheiden in de rechtsgeldigheid van documenten. Dé Opleverapp voldoet aan twee van deze drie stappen. Door via ‘Share Documents’ je bestanden te delen, wordt er geregistreerd wanneer een document bij iemand is afgeleverd en wanneer deze is geopend.

Koppel Dé Opleverapp aan SignRequest en je kan de rapporten op afstand laten ondertekenen met de rechtsgeldigheid van SignRequest.