Waarom is mijn sessie beëindigd?

Er kunnen meerdere redenen zijn dat jouw sessie (opeens) is beëindigd.

English version

De meest gangbare oorzaken worden hier uitgelegd.

Meerdere sessies

Jouw account/licentie is ook op een ander apparaat of browser ingelogd. Er kan namelijk maar 1 actieve sessie zijn. De meest recentste inlog zal de andere nog actieve sessie beëindigden. Goed om te weten is dat je 1 actieve browser én 1 actieve mobiele sessie kan hebben.

Maken er toch meer mensen gebruik van hetzelfde account, zorg dan dat er aanvullende licenties beschikbaar zijn. Jouw beheerder kan dit gemakkelijk zelf doen via de portal.

1. Log in via de portal.

2. Klik links in de navigatiebalk op de naam van je organisatie.

3. Klik in de navigatiebalk op 'Abonnement'.

4. Verander het aantal gebruikers/medewerkers (licenties)

Wachtwoord of beveiliging is gewijzigd

Jijzelf of de beheerder heeft:

  • het wachtwoord of two-factor-authenticatie aangepast. Hierdoor zijn de lopende sessies beëindigd en moet je opnieuw inloggen,
  • in het sessielog van jouw profiel alle of een specifieke actieve sessies laten beëindigen (intrekken),
  • een beveiligingsupdate uitgevoerd en alle lopende sessies zijn hierdoor ingetrokken.

Inactiviteit

Door lange tijd niet actief te zijn wordt automatisch (vanuit beveiligingsoogpunt) jouw sessie na 90 minuten beëindigd.

En nu?

Wees gerust. Wanneer jouw sessie onverhoopt is beëindigd, betekent dit niet dat je gelijk je openstaande werk bent verloren. Door weer in te loggen kan je weer verder gaan waar je gebleven was.

Wel is het zo dat als meerdere gebruikers werken met hetzelfde account (1 licentie) er situaties kunnen zijn waarbij data wordt overschreven door een andere sessie. Bijvoorbeeld als beide in hetzelfde formulier aan het werken zijn. Heb je hier vragen over, of wil je aanvullende licenties afnemen, neem dan contact op met de Helpdesk via ons vragenformulier.


Why has my session ended?

There can be several reasons why your session (suddenly) ended. The most common causes are explained here.

Multiple sessions

Your account/license has been used on another device or browser. There can only be 1 active session. The most recent login will end the other active session. Good to know is that you can have 1 active browser and 1 active mobile session.

If more people use the same account (seat), make sure that additional licenses are available to your organization. Your administrator can easily do this via the portal.

1. Log in via the portal.

2. Click on the name of your organization in the navigation bar on the left.

3. Click on 'Subscription' in the navigation bar.

4. Change the number of users/employees (licenses/seats)

Password or security has been changed

You or the administrator have:

  • changed the password or two-factor authentication option. This has ended the active sessions and you need to log in again,
  • or you/the administrator has ended all or a specific active session (revoked) in the session log of your profile,
  • the administrator or Incontrol has performed a security update and all running sessions have been revoked as a result.

Inactivity

Inactivity for a long period of time automatically (for security reasons) terminates your session after 90 minutes.

What happens now?

Rest assured. If your session has ended unexpectedly, this does not mean that you have lost your current work. By logging in again, you can continue where you left off.

However, if several users work with the same account (license/seat), there may be situations in which data is overwritten by another session with that same account. For example, if both are working in the same form. If you have any questions about this, or if you would like to purchase additional licenses, please contact the Helpdesk using our ticket system.